به یاد الهه عزیزم ...

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است.


عزیزترین پرستوی مهاجرم دلم برات تنگ شده....

/ 0 نظر / 18 بازدید